Demowoning

De demowoning is bewoond. Op die manier verzamelen we waardevolle gegevens over hoe de genomen maatregelen uitpakken en hoe men met de demowoning in de praktijk omgaat. Bezoeken aan de demowoning zijn daarom altijd groepsgewijs en op afspraak. Wilt u een kijkje nemen? Geef u dan hieronder op. Als de groep voldoende groot is, krijgt u bericht over de datum.

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres