maatregelen

Voor het energiezuinig maken van uw woning houden wij de volgorde ‘ventileren, isoleren, installeren’ aan. Dit uitgangspunt geeft de beste garanties op een gezond binnenklimaat, zinvolle investeringen, verlaging van het energieverbruik en verhoging van het comfort.

NOM menukaart

categorie maatregel maximale subsidie gemiddelde investering*
A 1a Mechanische ventilatie € 500 € 2.500
1b Balans ventilatie + warmteterugwinning € 2.500 € 7.500
B 2a Beglazing Hr++ € 2.000 € 4.000
2a Beglazing Hr+++ € 4.000 € 6.000
2b Beglazing en Kozijnen € 6.000 € 20.000
3 Isoleren gevels € 10.000 € 20.000
4 Isoleren daken € 6.000 € 8.000
5 Isoleren vloer € 4.000 € 3.000
6 Compleet geveldeel vervangen € 8.000 € 16.000
C** 7 Lage Temperatuur Verwarming € 4.000 € 6.000
8a Bodem warmtepomp € 4.000 €14.000
8b Lucht-water warmtepomp € 3.000 € 8.000
9a Douche warmteterugwinning € 500 € 1.000
9b Zonneboiler € 2.000 € 5.000

 

Voor het verkrijgen van subsidie moet er altijd één maatregel uit categorie A genomen worden. Daarna dienen er minimaal twee maatregelen uit categorie B bij te komen. Indien u aan de voorgenoemde voorwaarden voldoet, is ook subsidie verkrijgbaar voor uit categorie C vermelde maatregelen.

* Deze indicaties zijn gebaseerd op de ervaringen met maatregelen in een gemiddelde tussenwoning. De precieze investering is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden. U kunt aan deze getallen daarom geen rechten ontlenen. Het uiteindelijke subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale investering in de te nemen maatregel. Klik hier voor een complete beschrijving van de voorwaarden de subsidieverordening.

** Op sommige installatietechnische zaken zijn soms ook landelijke subsidies van toepassing. Deze mogen ‘gestapeld’ worden. Met andere woorden: dit extra bedrag wordt niet in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidie.